اوقات شرعی
 • یکشنبه،11 خرداد 1399
 • ورود
 
     
   • ممیزی و حسابداری

    ممیزی و حسابداری

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    ماده 44: رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها در سه مرحله بشرح زیر انجام خواهد گردید : الف – حسابرسی بوسیله شهرداری قبل و بعد از خرج بوسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و ...

     ماده 44:
    رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها در سه مرحله بشرح زیر انجام خواهد گردید : الف – حسابرسی بوسیله شهرداری قبل و بعد از خرج بوسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
    ب – حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شورای شهر می تواند از وجود حسابرسان قسم خورده یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که در اینصورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را به وزارت کشور ارسال دارند.
    ج – رسیدگی نهائی بوسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.
    تبصره:
    طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و بشهرداریها ابلاغ خواهد کرد

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: