اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • ردیفشرح خدمات
    1اخذ پایان کار تعداد بازدید :750
    2واگذاری ملک به شهرداری تعداد بازدید :298
    3صدور استعلام تعداد بازدید :451
    4پرداخت عوارض تعداد بازدید :435
    5اخذ و اصلاح پروانه تعداد بازدید :714