اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • ردیفشرح خدمات
    1اخذ پایان کار تعداد بازدید :756
    2واگذاری ملک به شهرداری تعداد بازدید :303
    3صدور استعلام تعداد بازدید :457
    4پرداخت عوارض تعداد بازدید :440
    5اخذ و اصلاح پروانه تعداد بازدید :720