اوقات شرعی
 
     
   • صدور بیش از 40 مجوز ایستگاه صلواتی و مشارکت در 4 ایستگاه خدماتی زائرین پیاده در منطقه 2
    امسال نیز همچون سالهای گذشته معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه دو با هماهنگی شورای ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۸/۱۲  
    صدور 67 مجوز ایستگاه صلواتی در منطقه 2
    در این راستا واحد فرهنگی نواحی منطقه 2 تاکنون اقدام به صدور 67 مجوز ایستگاه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۷/۲۸  
    صدور پروانه رایگان جهت احداث پارکینگ در محدوده بلوار جانباز و فردوسی
    بازگشایی خیابان های فرعی به اصلی و یک طرفه شدن خیابان ثمانه در جهت کاهش بار ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۴/۰۷