اوقات شرعی
 
     
   • ترمیم و بهسازی معابر سطح بوستان های منطقه 2
    به منظور ایجاد محیطی ایمن و مناسب جهت رفاه حال شهروندان اداره پارکها و فضای سبز ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  
    ایمن سازی و ساماندهی زمین های بازی کودکان دو بوستان منطقه 2
    به منظور ایجاد محیطی ایمن و مناسب جهت بازی کودکان اداره پارکها و فضای سبز منطقه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  
    بازدید شهردار منطقه 2 از آماده سازی پروژه های فضای سبز در راستای استقبال از بهار 98
    بازدید شهردار منطقه 2 از آماده سازی پروژه های فضای سبز در راستای استقبال از ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵  
    بهبود ، بازپیرایی روشنایی و ایمن سازی شبکه برقی پارک خطی توس جنوبی
    بهبود ، بازپیرایی روشنایی و ایمن سازی شبکه برقی پارک خطی توس جنوبی
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵  
    بهبود ، بازپیرایی روشنایی و ایمن سازی شبکه برقی پارک کودک
    بهبود ، بازپیرایی روشنایی و ایمن سازی شبکه برقی پارک کودک
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۱۸  
    اقدامات نیروهای پشتیبانی فضای سبز منطقه 2 در مهر و آبان 97
    اقدامات نیروهای پشتیبانی فضای سبز منطقه 2 در مهر و آبان 97
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۱۷  
    خارج نمودن ریشه های درختان قطاعی شده در سطح منطقه 2
    اداره فضای سبز منطقه 2 مشهد به خارج نمودن ریشه های درختان قطاعی شده سطح منطقه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۱۰  
    طراحی لچکی چهارراه ابوطالب- قرنی توسط اداره فضای سبز منطقه2
    شهردار منطقه دو مشهد از طراحی لچکی چهارراه ابوطالب- قرنی توسط اداره فضای سبز ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۸/۲۶  
    طراحی و بازپیرایی میدان ابوطالب توسط اداره فضای سبز منطقه2
    شهردار منطقه دو مشهد از طراحی و بازپیرایی میدان ابوطالب توسط اداره فضای سبز ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۸/۲۱  
    احداث فضای سبز در انتهای ابوطالب شمالی
    شهردار منطقه دو مشهد از احداث فضای سبز در انتهای ابوطالب شمالی شهرک قدس چراغچی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۸/۰۷